Kokemuksella
säästöjä ja laatua

Unispe Oy tarjoaa it-konsulttipalvelua.

Tietotekniikka on hyvin laaja ja monimutkainen ala. Sen takia monet yritykset tarvitsevat ulkopuolista apua tietotekniikan uudistus- ja kehityshankkeissa. Jos aiotaan käynnistää uusia kalliita it-projekteja, on syytä ehkä ottaa yhteys IT-konsulttiin, joka auttaa hankkeen suunnittelussa, toimittajan valinnassa ja toteutusvaiheessa. Konsultti toimii usein myös neuvonantajana, kun uudet järjestelmät otetaan käyttöön.

Asiansa osaava IT-konsultti voi säästää orghanisaatiolle suuria summia, kun vältetään huonot valinnat ja tehdään oikeita asioita. Kokemuksen kautta hankittu pätevyys koituu asiakkaan hyödyksi ja vältytään erilaisilta IT-karikoilta.

Kokenut konsultti opastaa asiakasta määrittelemään liiketoiminnan, prosessien, tietohallinnon, tietojärjestelmien ja tietotekniikan kehittämishankkeiden tavoitteet ja tärkeysjärjestyksen. Konsultti auttaa näiden hankkeiden toteutuksessa sekä hyötyjen ja kustannussäästöjen saavuttamisessa.

- Yrjö Vaivila

Yrjön kuva

Palvelut

IT-hankkeissa on kysymyksessä merkittävät panostukset, joilla organisaatio kehittää ja parantaa toimintaansa. On tärkeää, että hankeen tarkoitus ja tavoitteet ovat eri osapuolille selvät.
Tarjouspyynön hyvällä laadulla saadaan parempia tarjouksia! Tarjouspyyntö kuvaa toimittajille hankkeen sisällön, uuden tominallisuuden ja halutut tavoitteet.

It-hankkeiden suurimmat ongelmat syntyvät usein huonoista tarjouspyynnöistä. Toimittajat eivät saa riittävää informaatiota hankkeesta ja tarjoukset ovan siksi karkeita. Toimituksen työmäärä, aikataulu ja hinta ovat sen hetken tietoon perustuvia parhaita arvioita (arvauksia).  

Tästä seuraa toimitusvaiheessa monenlaisia ongelmia, kun tiedon puutteet/väärinymmärrykset paljastuvat ja vaikuttavat hankeen toteuttamiseen. Kustannukset nousevat ja aikataulut venyvät.
Toimittajien tarjoukset ovat erilaisia. Annettu tarjous kuvastaa kuinka hyvin toimittaja on ymmärtänyt hankkeen tarkoituksen. Tarjoajan antama kuvaus toimitettavan järjestelmän ominaisuuksista, toiminnoista ja toimitusprosessista on hyvin tärkeä.

Tarjousneuvotteluissa varmistetaan, että toimittajan käsitys järjestelmästä vastaa tilaajan vaatimuksia.
Toimitusriskejä ovat hankeen viivästyminen, kustannusten kasvamien, laaturiskit ja henkilöstöriskit.  Riskeihin voidaan varautua ja niitä voidaan välttää hyvällä projektitoiminnalla. Pitkäaikainen kokemus toimitusprosesseista antaa näkemystä projektien läpivientiin.
Vastuu hankkeen läpiviennistä ja onnistumisesta on ohjausryhmällä. Ohjausryhmässä päätetään ja sovitaan hankkeeseen liittyvät merkittävät asiat.

Ohjausryhmätyöskentely edellyttää kokemusta hankkeiden ohjauksesta ja tilaajalla ei välttämä ole sellaista kokemusta. Kokenut  konsultti voi toimia asiakkaan tukena ohjausrymätyöskentelyssä.
IT-alalle on muotoutunut vakiintuneet sopimuskäytännöt, jotka perustuvat Kauppakamarin yleisiin It-sopimusehtoihin.

Toimittajat yleensä tuntevat ehdot hyvin ja toimitussopimukset perustuvat niihin. Tilaajalta yleensä puuttuu it-sopimustuntemus ja näin ehkä ei tiedosteta kaikkia tilaajan vastuulla olevia asioita. Siksi on tärkeää, että sopimukset tarkastetaan yhdessä kokeneen ammattilaisen kanssa.

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa ammattilainen auttaa tulkitsemaan sopimuksia oikein.

Historia

Olen kokenut it-ammattilainen. Jäin eläkkeelle Logica Suomi Oy:stä vuonna 2011 palvelujohtajan toimesta. Vastuualueenani oli vakuutustuotteet tulosyksikkö, alaisina oli noin 40 henkilöä.

Nykyään toimin seniorkonsulttina omassa yrityksessä Unispe Oy:ssä. Pohjakoulutuksena minulla on tutkinto Helsingin Yliopistosta pääaineena tietotekniikka. Alan kokemusta on kertynyt yli 30 vuotta pääasiassa it-toimittajien palveluksessa. 

Tarjoan kokemustani erilaisiin it-konsultointi- ja asiantuntijatehtäviä. 

Työkokemus

Kokemus

 • isojen it-hankkeiden johtaminen ja riskien hallinta
 • käytännön työssä hankittu sovelluskehitystyön kokemus ja eri alueiden hallinta
 • kokemuksen kautta hankittu it-arkkitehtuurien ymmärtäminen
 • tietotekniikan ja toimitusriskien ymmärtäminen
 • testauksen ja käyttöönoton ymmärtäminen
 • vahinkovakuutusyhtiön it-järjestelmäkokonaisuuden hallinta ja ymmärtäminen
 • yli 30 vuoden kokemus tietotekniikasta, sovellusohjelmistojen rakentamisesta ja it-järjestelmien toimittamisesta
 • 11 vuoden menestyksellinen yrittäjäkokemus ohjelmistotalon vetäjänä, talouden realiteettien ymmärtäminen

Vapaa-ajan harrastukset ja toimet

 • Puheenjohtaja, Kanta-Hämeen tietotekniikkayhdistys Kantti ry, Hämeenlinna
 • Hämeen Kauppakamarin ICT-valiokunta, jäsen
 • Lions-toiminta
 • musiikki ja valokuvaus
2011
Logica Suomi Oy
Palvelujohtaja

1.9.1998 - 30.6.2011
Helsinki

 • vakuutustuotteet-tulosyksikön johtaminen
 • vakuutusasiakkaiden palveluiden johtaminen
 • isojen järjestelmätoimitushankkeiden johtaminen
 • toiminta Logican Finanssiyksikön ohjausryhmässä
 • merkittäviä asiakashankkeita seuraavien yhtiöiden kanssa, Lähivakuutus, Pohjola Vakuutus, Tryg, Pohjantähti ja Henki-Fennia
1998
Systeemilinna Oy
Toimitusjohtaja

1.12.1991 - 31.12.1998
Hämeenlinna

 • Systesteemilinnan perustaja, ohjelmistotalo
 • systeemitöitä mm. vakuutusyhtiöille ja julkisele sektorille
 • velaton AAA-luokan yritys
 • siirtyi yrityskaupalla osaksi WM-dataa v. 1998
1991
Tiedos Oy
Toimitusjohtaja

1.1.1980 - 30.11.1991
Hämeenlinna

 • alkuun suunnittelupäällikkönä, vakuutusjärjestelmien toteutus
 • asiakkaana Hämeen Vakuutus
 • toimitusjohtaja syyskuussa 1987
 • Tiedos Oy toimi Hämeenlinnassa, atk-palvelutalo, enimmillään oli yli 60 työntekijää
1979
Nokia Data
Ohjelmistoasiantuntija

1.7.1975 - 31.12.1979
Helsinki

 • ohjelmoija Honeywell-ympäristö, Cobol
 • käyttöjärjestelmäohjelmoija, tietoliikenne, Mikko2-ympäristö
 • ohjelmisoasiantuntija Honeywell-ympäristö
1975

Yhteystiedot

Unispe Oy
 
Yrjö Vaivila
Puh. 0400 314 308

Ota yhteyttä